Contactgegevens

Nijbracht 134, 7821 CE Emmen

Heb je vragen? Wij helpen je graag! +31(0) 591 - 76 91 18 info@xpressionlabs.nl
Volg ons op social media
Introductie

Xpression B.V., gevestigd aan Nijbracht 134, 7821 AM Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Contactgegevens:
Peter Koops is de contactpersoon voor persoonsgegevens van Xpression B.V. Hij is te bereiken via helpdesk@xpressionlabs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xpression B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij ingevulde contactformulieren op de website:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bij aanmelding voor een nieuwsbrief via de website verwerken wij: E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@xpressionlabs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Xpression B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze e-mail-nieuwsbrief aan geïnteresseerden. De grondslag hiervoor is toestemming.
  • Verzenden van onze e-mail-nieuwsbrief aan klanten. De grondslag hiervoor is behartiging gerechtvaardigde belangen Xpression B.V..
  • Contact zoeken n.a.v. een ingevuld contactformulier. De grondslag hiervoor is de noodzaak voor de uitvoering van een mogelijke overeenkomst op uw verzoek.
Bewaartermijn

Xpression B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Nieuwsbrief geïnteresseerden – e-mailadres: zolang de toestemming aanwezig is, na intrekken van de toestemming worden de gegevens direct verwijderd.
  • Nieuwsbrief klanten: e-mailadres: zolang u klant bij ons bent worden uw gegevens bewaard. Zodra u geen klant meer bent bij ons, verwijderen wij direct uw gegevens.
  • Gegevens contactformulier: naam, e-mailadres, telefoonnummer: na het eerste contact wordt bepaald of het zinvol is om het contact voort te zetten. Indien dat niet het geval is, worden de gegevens binnen een week verwijderd. Indien dit wel het geval is, worden de gegevens als prospect in het CRM-systeem geregistreerd en bewaard gedurende de periode dat u prospect dan wel klant bij ons bent.

Xpression B.V. gebruikt op haar publieke websites geen cookies. Onze webapplicaties gebruiken alleen functionele cookies. Er is een cookieverbeleid aanwezig die dit verder omschrijft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xpression B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid van door u aangeleverde gegevens.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@xpressionlabs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Let op! Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Xpression B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en is ISO27001 gecertificeerd om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via helpdesk@xpressionlabs.nl

Deze website vraagt je toestemming cookies te gebruiken. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.